Kontaktpersoner TRYGGHETSPARTIET HALMSTADLennart Bild
Ordförande
e-post: lennart1bild@hotmail.com
tel: 0765 65 04 03

Dan Nilsson
Kassör
e-post: halmstad@trygghetspartiet.nu
tel: 035-122071